Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA

Vizija:

      
,,Ko laukia tauta iš savo jaunimo? Ji laukia, kad tikrai mokytųsi ir auklėtųsi, ir neštų šviesą savo kraštui"

(iš Prezidento Antano Smetonos kalbos).

Vertybės:

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija:
• turi gilias tradicijas  Ukmergėje;
• vadovaujasi demokratinio valdymo principais, kuria bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir pagarbos vienas kitam atmosferą, plėtoja draugišką saviraiškos ir saviugdos aplinką, ugdo visuomeniškumą;
• skatina inovatyvumą, lyderiavimą, kūrybiškumą, komandinį darbą, gerosios patirties sklaidą;
• taiko šiuolaikinius darbo organizavimo ir vadybos metodus.

Misija:

• teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į individualius mokinių poreikius ir gebėjimus;
• ugdyti mokinių akademinius, meninius ir sportinius gebėjimus bei norą mokytis visą gyvenimą;
• ugdyti mokinių ir mokytojų lyderystės kompetencijas;
• lavinti mokinių komunikacinius gebėjimus, žinių visuomenei būdingą informacinę kultūrą, įgalinančią savarankiškai kurti savąjį gyvenimą Europos bendrijoje, išlaikant savąjį tapatumą.

Strateginiai tikslai:

• Užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir kaitą.
• Stiprinti bendruomeniškumą ir bendradarbiavimo kultūrą.
• Kurti ir plėtoti modernią ir saugią gimnazijos aplinką.

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas