Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

1. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

2. Gimnazijos švietimo veiklos rušys:
2.1. gimnazijos  pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
2.2. kitos švietimo veiklos rušys: pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; kultūrinis švietimas, kodas 85.52; kitas niekur nepriskirtas švietimas (kvalifikacijos tobulinimas), kodas 85.59; švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

3. Kitos ne švietimo veiklos rušys: bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 90.01; vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; nuomojamo  nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; sporto įrenginių eksploatavimas, kodas 93.11.

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas