Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

 2020 - 2021 mokslo metų ugdymo planas  

2020 -2021 m. m. pamokų tvarkaraštis

2020-2021 m. m. lyginės nelyginės savaitės

2019-2020  m. m. neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

Klasių auklėtojai 2020-2021 m.m.

Kabinetų rodyklė


2020-2021 mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d.
Ugdymo procesas baigiamas:

I, II ir III klasėse  2021-06-22
IV klasėse          2021-05-21

I pusmetis

Mokslo metai

Pradžia

Pabaiga

2020-2021

2020-09-01

2021-01-22

II pusmetis

2020-2021

2021-01-25

I-III kl. 2021-06-22 (IV kl. 05-21)


Mokinių atostogos: 

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

 

Mokomoji kalba - lietuvių.
Pirma užsienio kalba - anglų.
Antra užsienio kalba:
- Rusų kalba;
- Vokiečių kalba;
- Prancūzų kalba.

Šiuo metu Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje dirba 45 mokytojai, mokosi 383 mokiniai.
Klasių komplektų skaičius:
• I klasių 4 komplektai; mokinių skaičius - 96;
• II klasių 4 komplektai; mokinių skaičius - 94;
•III klasių 4 komplektai; mokinių skaičius - 101;
•IV klasių 3 komplektai; mokinių skaičius – 92.

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas