Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

 2016-2017 M.M. NEFORMALIOJO UGDYMO PROGRAMOS:

 

 


 

NEFORMALUSIS UGDYMAS 2015-2016 M.M. 

I.  2014-2015 m. m. neformaliojo ugdymo  veiklos analizė

Veiklos privalumai:

• NMVA organizuotos mokinių ir tėvų apklausos duomenimis, neformalusis ugdymas vertinamas viena iš 5 aukščiausių verčių: tėvų – 3.7 (iš 4), mokinių – 3.7  ( iš 4).

• 2014-2015 m.m. atlikti 1 ir 4 klasių mokinių tyrimai apie neformaliojo ugdymo pasiūlą ir veiklų kokybę rodo, kad dauguma mokinių (87%) gimnazijoje patenkina saviraiškos poreikius, mokytojų programos yra įdomios, naudingos.

• 2014-2015 m.m. gimnazijoje  veikė 25 būreliai : 42 % gimnazistų lankė meninio ugdymo, 28,3%-  sveikos gyvensenos, 11,6% - gamtosauginio, ekologinio ugdymo, 9,9 %  dalyvavo gabiųjų vaikų ugdymo veikloje, 8,1 %- kitose veiklose (Jaunųjų šaulių, „Temidės“ būreliuose).

Tobulintini aspektai:

• Rengiant neformaliojo ugdymo programas, rekomenduojama būrelių vadovams išplėsti veiklas: organizuoti daugiau projektų, renginių, skatinančių mokinių pasirodymus, edukacinių išvykų.

• Patenkinti techninės kūrybos ir informacinių technologijų veiklų pageidaujančių mokinių poreikius; ieškoti specialistų, norinčių dirbti su vaikais. 

II.  2015-2016 m. m. gimnazijoje veikia 24 būreliai: 46,7 % gimnazistų lanko meninio ugdymo,  15,9 %- sveikos gyvensenos, 11,2%- gamtosauginio, ekologinio ugdymo, 12,5 % dalyvauja gabiųjų vaikų ugdymo programų veiklose, 13,7 % - kitose veiklose ( Jaunųjų šaulių, Skautavimo pradžiamokslio, „ Temidės“ būreliuose).

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas