Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

Egzaminai ir PUPP

 2021 metų įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraštis

STOJANČIŲJŲ Į PIRMOSIOS PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS STUDIJŲ VIETAS IR PRETENDUOJANČIŲJŲ Į STUDIJŲ STIPENDIJAS KONKURSINĖS EILĖS SUDARYMO 2021 METAIS TVARKOS APRAŠAS

Minimalūs rodikliai stojant 2021

 Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS MOKINIAI 2021 METAIS BRANDOS EGZAMINUS LAIKYS ŠIUOSE CENTRUOSE

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai, egzamino centras

2020-10-01
2021-05-10

Menai

8

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2020-10-01
2021-05-10

Technologijos

2

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2021-05-28

Lietuvių kalba ir literatūra

7

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Įskaitos

Įskaita

Kandidatai

2021-02-25
2021-05-10

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

92

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

2021-04-07
2021-04-09

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

89

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2021-04-08
2021-04-09

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

5

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2021-05-07

Užsienio kalba (rusų)

5

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2021-05-28

Lietuvių kalba ir literatūra

85

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

2021-06-01

Užsienio kalba (anglų)

89

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

2021-06-04

Matematika

80

Ukmergės "Šilo" progimnazija

2021-06-08

Geografija

20

Ukmergės "Šilo" progimnazija

2021-06-10

Informacinės technologijos

12

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2021-06-14

Istorija

29

Ukmergės "Šilo" progimnazija

2021-06-16

Biologija

30

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

2021-06-18

Chemija

14

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

2021-06-21

Fizika

14

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas