Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

Egzaminai ir PUPP

 2021 metų įskaitų ir brandos egzaminų tvarkaraštis

Minimalūs rodikliai stojant 2021

BRANDOS EGZAMINAI 2021

 Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai brandos egzaminus 2020 metais laikys šiuose egzaminų centruose:

 

Mokykliniai brandos egzaminai

Mokyklinis brandos egzaminas

Kandidatai

2019-10-01
2020-05-18

Menai

4

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2020-06-29

Lietuvių kalba ir literatūra

4

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Įskaitos

Įskaita

Kandidatai

2020-02-25
2020-05-22

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

87

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

Valstybiniai brandos egzaminai

Valstybinis brandos egzaminas

Kandidatai

2020 birželio 22, 23, 25 d.

Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

80

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2020 birželio 23, 25 d.

Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

3

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

2020 birželio 25 d.

Užsienio kalbos (prancūzų) kalbėjimo dalis

1

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

2020-07-01

Užsienio kalba (anglų)

80

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2020-06-30

Užsienio kalba (prancūzų)

1

Vilniaus Karoliniškių gimnazija

2020-07-17

Užsienio kalba (rusų)

3

Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

 

2020-07-13

Informacinės technologijos

16

Ukmergės Antano Smetonos gimnazija

2020-06-29

Lietuvių kalba ir literatūra

83

Ukmergės "Šilo" progimnazija

2020-07-03

Matematika

85

Ukmergės "Šilo" progimnazija

2020-07-15

Geografija

15

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

2020-07-20

Chemija

14

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

2020-07-07

Istorija

34

Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

2020-07-09

Biologija

24

Ukmergės "Šilo" progimnazija

2020-07-21

Fizika

17

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

 

 

BRANDOS EGZAMINŲ IR PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS GRAFIKAS

Pagrindinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 d. – liepos 21 d., pirmasis priėmimo etapas į aukštąsias mokyklas truks iki rugpjūčio 18 d., papildomas priėmimas – iki rugsėjo 4 d. Šiuos siūlymus pateikė švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta planavimo grupė dėl brandos egzaminų ir priėmimo į aukštąsias mokyklas vykdymo, ministras tai patvirtino įsakymu. Siūlymai parengti atsižvelgiant į padėtį dėl karantino, kad būtų užtikrinta pakankamai laiko pasirengti egzaminams.

Pagrindinės brandos egzaminų sesijos, vyksiančios birželio 22 d. – liepos 21 d., rezultatai  bus  skelbiami iki rugpjūčio 5 d. Brandos atestatus mokyklos galės išduoti nuo rugpjūčio 7 d.  Brandos atestatui gauti reikia dviejų išlaikytų egzaminų: lietuvių kalbos ir literatūros ir vieno laisvai pasirenkamo.
Pasak ministro, pavėlinta egzaminų sesijos data leis abiturientams turėti daugiau laiko pasirengti egzaminams ne tik nuotoliniu mokymu, kaip yra šiuo metu, bet ir numatoma pasirengimą organizuoti įprastu būdu, taip pat bus teikiama pagalba ir mokytojams, kurie ruoš abiturientus.

„Dabar pagrindinis mūsų darbas bus užtikrinti abiturientų pasirengimą, teikti jiems reikalingą pagalbą. Be to, skirsime didelį dėmesį, pagalbą ir mokytojams, kurie rengs abiturientus egzaminams. Tam ministerija pasitelks mokytojų dalykininkų ir mokinių organizacijų atstovus. Abiturientai ruoštis egzaminams galės tiek nuotoliniu būdu, tiek ir planuojame suteikti galimybę tiesiogiai susitikti su mokytojais mokyklų patalpose pasibaigus karantinui ar švelnėjant jo sąlygoms. Žinoma, dirbsime kartu su mokyklų administracijomis, savivaldybėmis, kad būtų užtikrinama asmens higienai ir sveikatai tinkama aplinka“, – pažymi ministras.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis ir mokyklinis brandos egzaminai vyks birželio 29 d., anglų kalbos – liepos 1 d., matematikos – liepos 3 d. Užsienio kalbos egzaminų kalbėjimo dalis vyks birželio 22 – 25 d. Visas egzaminų grafikas skelbiamas čia.

Pakartotinė egzaminų sesija bus vykdoma nuo liepos 22 d. iki rugpjūčio 4 d. Apeliacijų ir pakartotinės sesijos rezultatų skelbimo terminas – rugpjūčio 17 d.

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas prašymų registravimas vyks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Bendrasis priėmimas bus vykdomas dviem etapais.  Pagrindinio etapo metu kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 25 d., studijų sutartys pasirašomos rugpjūčio 26 – 28 d. Papildomas priėmimas prasidės nuo rugpjūčio 31 d. ir baigsis rugsėjo 11 d.

Aukštosioms mokykloms siūloma studijų pradžią pirmojo kurso studentams pavėlinti iki rugsėjo 14 d.

 

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas