Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

Aleksandro Stulginskio universiteto klasė

Aleksandro Stulginskio universiteto informacija  http://karjera.asu.lt/paslaugos/ukmerges-antano-smetonos-gimnazijos-asu-klase/2016-2017-s-m/ 


Aleksandro Stulginskio universiteto klasė startuoja antrus metus.
Gruodžio 12 dieną ASU klasė tęsė edukacinę  veiklą  kitoje aplinkoje. Dalyviai už 2016 – 2017 mokslo metus gavo universiteto pažymėjimus. Nors diplomuoti, tačiau  lydimi vadybininkės J. Žagarienės įgyvendino numatytą programą.
Teorinės dalies metu išbandėme studentišką stilių universiteto auditorijose. Dalyvavome  lektorės B. Medveckienės  paskaitoje  ,,Maisto žaliavų kokybė. Kas tai?“, o po jos diskutavome apie GMO,  pagilinome patirtį  ragaudami  liofelizuotus produktus. Kitoje auditorijoje pajutome miško aurą. Klausėmės lektorės G. Šilingienės paskaitos ,,Kaip gimsta miškas?“ , mokėmės  atpažinti spygliuočius bei lapuočius medžius ir jų sėklas.
Antrosios dalies metu tęsėme praktinę veiklą. Laboratorijose sutikome savas dėstytojas. Savas, nes jos  užsiėmimus mums veda jau antrus metus. Dr. M. Gumbytės vadovaujami atlikome praktikos darbus su rūgštimis ir metalais. Su biotechnologe dr. R. Masiene  toliau tyrinėjom  mitybinių terpių įtaką kalankės dauginimuisi. Stebėjom  natūralių fitohormonų įtaką mitozės procesui. Darbas kruopštus ir ilgalaikis, tačiau panašu, kad garšvoje yra daugiau natūralių augimą skatinančių hormonų nei daržininkų išpuoselėtoje dilgėlėje. Teks veiklą tęsti, dar tyrinėti...
Įspūdžiais pasidalino Simona ir Akvilė Šalčiūnaitės.
 


 

Gegužės 5 dieną įvyko trečiasis Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) klasės užsiėmimas.

Ia ir Ib klasių gimnazistai tęsė chemijos ir augalų inžinerijos/biotechnologijos praktikos darbus universiteto laboratorijose. Gimnazistai, vadovaujami dr. M.Gumbytės, tyrinėjo rūgštingumą įvairiuose maisto produktuose. Kita gimnazistų grupė,  vadovaujama lektorės dr. R. Masienės, agrobiotechnologijų laboratorijoje  mokėsi būti biotechnologais. Jaunieji tyrėjai tęsė  kalankės (kambarinė gėlė) klonavimo darbus. Specialiai paruoštose  terpėse, t.y. kontrolinėje, su garšvos ir dilgėlių ekstraktais bei vien tik dilgėlių ekstrakte, sodino kaliusą (stiebo ir lapo gabaliukus), dirbo laminare.  Greitu laiku ištirsime ir paskelbsime gautus rezultatus, įsitikinsime, ar  iš tiesų dilgėlės  yra puiki organinė trąša. Mūsų atlikta veikla priskiriama žaliosios biotechnologijos sričiai.
ASU klasė mokslo metus užbaigė  kūrybinėse dirbtuvėse.  Vadovaujami  ekonomikos ir vadybos fakulteto dėstytojos A. Ragauskaitės, gimnazistai iš makaronų statė bokštą.  Grupės siekė rekordo bei mokėsi  darbo grupėse metodikos, aiškinosi, kokiomis savybėmis turi pasižymėti  vadovas. 
Dėkojame Aleksandro Stulginskio universiteto agronomijos fakulteto dekanei,  prof.dr. A.Blinstrubienei  bei  studijų skyriaus vyr. specialistams Daivai Pugevičienei ir Albinui Pugevičiui  už suteiktą galimybę tobulinti gamtamokslines kompetencijas. Esame dėkingi gimnazijos direktoriui A. Girdžiūnai ir pavaduotojai G.Paknienei  už  galimybę išvykti į užsiėmimus už mokyklos ribų.  Taip pat dėkojame biologijos mokytojai E.Kriaučiūnienei ir chemijos mokytojai G. Petkevičienei  už patarimus ir pagalbą įgyvendinant ASU klasės programos užsiėmimus.
Viktorija Sartanavičiūtė, Žymantė Giedraitytė – ASU klasės gimnazistės


 

 Gimnazistai Aleksandro  Stulginskio universitete

Gimnazistai, lankantys Aleksandro  Stulginskio universiteto klasę, sausio 27 d. lankėsi  universitete ir įgyvendino dar vieną  gamtamokslinės programos etapą.  Gimnazistai moderniose laboratorijose atliko  užduotis: per mikroskopus stebėjo augalų plastides, citoplazmos judėjimą, daugino augalus in vitro, sprendė chemijos uždavinius. Tokia edukacinė veikla žadina žingeidumą, motyvuoja gilintis į naują biotechnologijų mokslą. Gimnazistus lydėjo biologijos mokytoja Elvyra Kriaučiūnienė ir chemijos mokytoja Gražina Petkevičienė.

Daugiau nuotraukų čia  


 Aleksandro Stulginskio universiteto atstovai lankėsi  gimnazijoje.

Studijų skyriaus vyr. specialistas Albinas Pugevičius pasveikino ASU klasės gimnazistus, pasidžiaugė, kad 2016 metais startavo pirmoji ASU klasė, palinkėjo devintokams sėkmingo darbo, daug įdomių veiklų ir naujų patirčių Universitete. I ASU klasės mokiniams  vyko 4 pamokos. Pirmosios pamokos metu Albinas Pugevičius ir Edvinas Misiukevičius supažindino gimnazistus su studijų galimybėmis Aleksandro Stulginskio universitete. Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centro lektorė dr. Adelė Vaidelienė pravedė pamoką “Baltas vanduo. Kodėl ir kada vanduo tampa baltas?”.  Žemės ūkio inžinerinio fakulteto docento dr. Gedimino Vasiliausko pamokos tema “Kiek decibelų yra per daug?”. Karjeros centro profesijos konsultantė Daiva Pugevičienė praktiniame užsiėmime „Komandinis darbas“ ugdė mokiniams komandinio darbo įgūdžius, nes ASU klasė turi tapti vieninga ir darniai dirbančia komanda. Susitikime su gimnazijos vadovais buvo aptarti tolimesni veiklos planai, bendradarbiavimo galimybės.

 

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas