Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

METODINĖ TARYBA

Pirmininkė - Giedrė Paknienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Lina Matakanskienė – lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė; sąrašas
Vida Šimonienė – gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė; sąrašas
Dalia Vaičiūnienė – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė; sąrašas
Romualda Zareckienė – menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė; sąrašas
Svetlana Rubliauskienė - užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė; sąrašas
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vaiko gerovės komisija teikia pagalbą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skiria ypatingą dėmesį mokyklos nelankantiems mokiniams, jų nederamo elgesio ir kitokių problemų sprendimams, galimų konfliktų prevencijai ir krizių valdymui.

Pirmininkė  - Vitalija Žiupkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotoja - Agnė Gruodienė, socialinė pedagogė.

Nariai:

Nomeda Dabužinskienė, psichologė;

Justina Darulienė, auklėtoja;

Daiva Lukšienė, visuomenės sveikatos specialistė;

Giedrė Paknienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Dalia Mikoliūnienė, tėvų atstovas;

Dalia Vaičiūnienė, auklėtoja.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija konsultuoja mokytojus atestacijos klausimais ir atestuoja.

Pirmininkas - Adolfas Girdžiūna, direktorius

Nariai:

1. Ingrida Krikštaponienė, savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė;
2. Stasys Baltaragis, mokytojas metodininkas, mokytojų tarybos atstovas;
3. Rasa Mogenienė, gimnazijos tarybos atstovė;
4. Jolita Šlepetienė, mokytoja ekspertė, mokytojų tarybos atstovas.

 

GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė atlieka mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Pirmininkas - Vida Šimonienė

Nariai:

1. Vytautas Čiulada;

2. Vitalija Žiupkienė

 

UGDYMO KARJERAI IR PROFESINIO ORIENTAVIMO DARBO GRUPĖ

Ugdymo karjerai ir profesinio orientavimo darbo grupė teikia informaciją mokiniams reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymąsi, studijas, mokymo programas. Organizuoja susitikimus su įvairių aukštųjų mokyklų atstovais. Padeda pažinti individualias savybes, nuostatas, gebėjimus, juos įvertinti atsižvelgus į karjeros galimybes ir reikalavimus.

Pirmininkas - Giedrė Paknienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Agnė Gruodienė - socialinė pedagogė;
Justina Požerskienė - skaityklos bibliotekininkė;
Nomeda Dabužinskienė - psichologė.

 

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA

Inventorizacijos komisija atlieka mokyklos turto inventorizaciją.

Komisijos pirmininkas - Laimonas Latvys, mokytojas

Nariai:

Agnė Gruodienė - socialinė pedagogė;
Justina Požerskienė - skaityklos bibliotekininkė.

 

STRATEGINIO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Strateginio plano rengimo darbo grupė rengia gimnazijos strateginį planą.

Pirmininkas - Adolfas Girdžiūna, mokyklos direktorius

Nariai:

Dalia Mikoliūnienė - tėvų atstovas;
Rita Kiaušinienė - buhalterė;
Agnė Gruodienė - socialinė pedagogė;
Vida Šimonienė - mokytoja;
Zita Markauskienė - mokytoja;
Giedrė Paknienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Dalia Vaičiūnienė - mokytoja;
Rugilė Purvytė - IIb klasės mokinė;
Kamilė Samiusovaitė - IIb klasės mokinė;
Elena Vinickienė - mokytoja,
Nomeda Dabužinskienė - psichologė;
Romualda Zareckienė - mokytoja;
Vitalija Žiupkienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Justina Požerskienė - skaityklos bibliotekininkė.

VEIKLOS PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Veiklos plano rengimo darbo grupė rengia gimnazijos metinį veiklos planą.

 Pirmininkas - Adolfas Girdžiūna, mokyklos direktorius

Nariai:

Arvydas Baublys, ūkvedys;
Rita Kiaušinienė, buhalterė;
Zita Markauskienė, mokytoja;
Agnė Gruodienė, socialinė pedagogė;
Justina Požerskienė, skaityklos bibliotekininkė;
Vida Šimonienė, mokytoja;
Giedrė Paknienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Elena Vinickienė, mokytoja;
Dalia Vaičiūnienė, mokytoja;
Nomeda Dabužinskienė, psichologė;
Vitalija Žiupkienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 

UGDYMO PLANO RENGIMO DARBO GRUPĖ

Ugdymo plano rengimo darbo grupė rengia gimnazijos dvejų metų ugdymo planą.

Pirmininkas - Giedrė Paknienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:

Vytautas Čiulada,  mokytojas;
Justina Darulienė, mokytoja;
Ramutė Gilvydienė, mokytoja;
Agnė Gruodienė, socialinė pedagogė;
Elvyra Kriaučiūnienė, mokytoja;
Titas Kumetaitis, gimnazijos mokinys;
Zita Markauskienė, mokytoja;
Justina Požerskienė, mokytoja;
Romualda Zareckienė, mokytoja;
Vitalija Žiupkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja;
Žilvinas Žitkauskas, gimnazijos mokinys.

 

KULTŪRINIŲ RENGINIŲ PLANAVIMO IR ORGANIZAVIMO DARBO GRUPĖ

Kultūrinių renginių planavimo ir organizavimo darbo grupė

Pirmininkas - Justina Darulienė

Nariai:

Ramutė Sakalauskienė
Rasa Mogenienė

 

 

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas