Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

Gimnazijos skaitykla - svarbus informacinis centras. Jo interjerą puošia gimnazistų kūrybiniai darbai. Čia visada gausu lankytojų, vyksta integruotos pamokos, projektų pristatymai, seminarai, susitikimai, rengiamos teminės, kalendorinės, proginės ir jubiliejinės parodos.

Skaitykla - savarankiško darbo vieta. Moksleiviai ruošia namų darbus, atlieka įvairias užduotis, susipažįsta su naujausiais periodiniais leidiniais, spauda.

Mūsų gimnazistai naudojasi visomis informacinėmis technologijomis. Turime 7 kompiuterius prijungtus prie interneto, skaitytuvą, multimedia projektorių, DVD ir video leistuvus.

Visi gimnazistai čia turi visas sąlygas susirasti reikalingą informaciją enciklopedijose, žinynuose, žodynuose, pasinaudoti sukaupta informacine medžiaga, atitinkančia veiklos tikslus ir poreikius.

SKAITYKLOS ERDVĖS

 "MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMOS PLIUS“ PROJEKTAS „BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS“

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas