Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

 2019-2020 m.m. klasių auklėtojai

Kabinetų rodyklė 

 UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 


 Gerbiami tėveliai, 

2017 m. lapkricio mėnesį vyko pirmų klasių tėvų, vaikų ir pagalbos specialistų susitikimai. Vieno jų metu iškilo poreikis sužinoti daugiau apie nuotaikų kaitą paauglystėje. Kviečiu paskaityti skaidrių pristatymą, o kilus daugiau klausimų kreiptis į psichologę Nomedą.

Nuotaikų kaita paauglystėje


Apie smurtą ir patyčias


Kaip pasirinkti profesiją ?

Lankstinukas


Tėvams


 PARTNERYSTĖS MODELIS 2015-2016 M.M.


Tradiciniai renginiai pirmokų tėvams ir vaikams
Gimnazijoje ypač didelis dėmesys skiriamas  pirmų klasių mokiniams ir tėvams. Pagalbos specialistai atidžiau stebi  pirmokų integravimąsi į bendruomenę, atlieka tyrimus, stengiasi padėti greičiau priprasti prie naujų mokymosi sąlygų. Tradiciškai lapkričio mėnesį specialistai kviečia atskirai kiekvienos  klasės tėvus ir vaikus. Susirinkime kalbamasi apie mokymosi gimnazijoje ypatumus, pristatomi „Mokinių adaptacijos“, „Mokymosi stilių“, „Kuo jūs stipriausi“ tyrimai, išsiaiškinami tėvų lūkesčiai. Vaikai, padirbėję grupėmis, smagiai pristato savo įžvalgas apie gyvenimą mokykloje. Šių susirinkimų tikslas- ne tik išsiaiškinti tėvų ir vaikų lūkesčius, bet ir pabendrauti, geriau pažinti vieniems kitus.
Dėkojame 1a, 1b ir 1c klasių  tėveliams ir vaikams už bendrystę ir supratimą

 


 

Susitikimai tęsis...
Jau antrą kartą šiais metais gimnazijos tėvų saviugdos klube viešėjo žinomas vaikų psichologas E. Karmaza. Šįsyk, lapkričio 16 –osios  užsiėmimo su tėvais metu, jis kalbėjo aktualia tema:  „Kai vaikas nieko nenori... Kaip jį motyvuoti?“, be to, pristatė  5 seminarų tobulinimosi ciklą tėvams. Seminarai vyktų kartą per mėnesį iki gegužės mėnesio. Juose kviečiame dalyvauti ir tėvų poras (viso ciklo kaina 50 eurų), ir pavienius tėvelius ( ciklo kaina 30 eurų).  Susirinkę kartą per mėnesį tėvai įgis gebėjimų ir įgūdžių, padėsiančių ugdyti vaiką gyvenimo sėkmei. Užsiėmimai pradėtų vykti nuo sausio 18 d.
Kviečiame tėvelius mokytis.
Prašome registruotis elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Tėvų saviugdos klubo moderatorė Jūratė Tamulienė 

 

Diena be tabako


Susitikimas su psichologu Evaldu Karmaza
Gegužės 18 vakarą tėvų saviugdos klubo užsiėmime dalyvavo vienas žymiausių vaikų psichologų, psichodramos specialistų Evaldas Karmaza. Jis vedė seminarą tėvams „Priversti ar susitarti: vaikų brandumo ugdymas“. Psichologas įtaigiai kalbėjo apie šeimos tarpusavio santykių puoselėjimą, bendravimo su paaugliais strategijas. Psichologas pažadėjo, jei tėveliai pageidautų,  nuo rudens gimnazijoje pravesti užsiėmimų ciklą, kuris padėtų  tėveliams rasti bendrą kalbą su Z kartos vaikais.
Informacija pasidalino direktoriaus pavaduotoja Vitalija Žiupkienė


 

Ugdykime vaikų pozityvų požiūrį į save kartu !
Vasario mėnesį vykusiame tėvų saviugdos klubo užsiėmime buvo diskutuojama apie žmogaus savivertę ir jos formavimo veiksnius. Kas yra aukšta ir žema savivertė?  Kaip įmanoma padidinti vaiko savivertę ir koks tėvų, mokyklos vaidmuo formuojant pozityvų požiūrį į save? Tiems tėveliams, kurie nedalyvavo užsiėmime, siūlome  perskaityti medžiagą, pateiktą skaidrėse, ir pažiūrėti filmą.
Savivertės formavimas


PASIDŽIAUKIME GIMNAZISTŲ PASIEKIMAIS 2014-2015 M.M.

http://www.ukmerge.lt/go.php/lit/Olimpiados/2


Skirk laiko mąstymui...


Tėvų saviugdos klubo veikla įsibėgėja!
Tėvų pasiūlyta tema apie mokinių mokymosi krūvį lapkričio 22 dieną  sukvietė ne tik tėvus, bet ir mokytojus, ir mokinius. Susitikimo pradžioje visi susipažinome ir smagiai pažiūrėjo ištrauką iš meninio filmo apie nuo 1921 m. gyvuojančią SUMMERHILL mokyklą. Kviečiame ir jus pažiūrėti. http://www.youtube.com/watch?v=EyjzXw7znb4 .  Po to komandomis pabandėme sudėlioti mūsų gimnazisto dienotvarkę. Pasirodo, kad mūsų vaikai yra gana užimti: po pamokų lanko įvairius būrelius, grįžta vėlokai, tik tuomet ruošia pamokas... Žinoma, kai kurie „sėdi“ prie pamokų ilgai dėl to, kad tuo pačiu metu ir susirašinėja su draugais, ir užkandžiauja, ir klausosi muzikos, ir naršo po  internetą, tad akivaizdu, kad greitai paruošti pamokas tampa neįmanoma. Sutarėme, kad reikėtų paskaitų apie laiko planavimą ir vaikams, ir tėvams, ir mokytojams. Kalbėjomės... Išklausėme... Išgirdome...
Ačiū visiems dalyviams, nepabūgusiems tamsos, bet atnešusiems ir dovanojusiems širdies šilumą ir supratimą.

Trečias susitikimas


Paruoštukas tėvams einant į tėvų susirinkimą

Paruoštukas


„Nuo ko prasideda švietimas. Švietimo ir ugdymo skirtumai ir pagrindiniai tikslai“
Džiaugiamės, kad vėjuotą  spalio 23 vakarą susirinko ne tik tie patys saviugdos klubo  nariai, bet atėjo ir naujų tėvelių. Pradžioje reflektavome, kaip  pritaikėme savo gyvenime praeitame užsiėmime akcentuotas žinias: kaip svarbu išmokti išreikšti savo jausmus, kaip svarbu išgirsti vaiką ir parodyti jam dėmesį, net jei esi be galo pavargęs, užsiėmęs buities darbais. Po to surašėme ant lapelių, ką norėtume aptarti, kokių svarbių dalykų apie vaiko ugdymą tėvai nežino. Išsiaiškinę, kaip suprantame, kas yra ugdymas o kas yra švietimas, peržiūrėjome jaunimo sukurtą filmuką „ Kultūros troškinys“, kuris paskatino diskusiją, ar iš tikrųjų mokykla žlugdo jauną žmogų įsprausdama į tam tikrus rėmus, primesdama savo požiūrį į gyvenimą, kiek mokykla padeda pasiruošti ateities karjerai. Diskusija davė pradžią kito užsiėmimo, kuris vyks lapkričio 20 d., temai „Mokinių mokymosi krūvio mažinimo galimybės ir formos“. Į šį užsiėmimą kviesime ir mokinių, ir mokytojų atstovus.
Tėveliai, kurie norite detaliau susipažinti su praeito užsiėmimo medžiaga ir pažiūrėti filmukus, prašome atsidaryti skaidres - ten yra nuorodos.
 
Antras susitikimas


 Tėvų saviugdos klubas pradeda veikti

Gimnazijos bendruomenė džiaugiasi, kad  rugsėjo 25-osios vakarą į gimnaziją sugužėjo nemažas būrelis tėvų į pirmąjį tėvų saviugdos klubo užsiėmimą. Kaip sakė daugelis, iš pradžių jautėsi nejaukiai, nes ateidami visai nežinojo, koks tokio susitikimo tikslas, kokie lūkesčiai, be to, skverbėsi abejonės, jog vėl mokykla ko nors mokys arba prašys... Užsiėmimo moderatorė Jūratė Tamulienė supažindino su saviugdos klubo tikslais, diskusijų taisyklėmis, pakvietė išbandyti metodą, skirtą emociniam raštingumui ugdyti, nes tėveliai tik įsiklausę į savo jausmus, išmokę įvardinti, ką jaučia, išgyvena, galės geriau išgirsti, suprasti savo vaikus ir jiems padėti. Džiugu, kad nerimo, įtampos atmosferą greitai pakeitė nuoširdus, šiltas bendravimas - tai didžiausias laimėjimas. Kitas susitikimas vyks spalio 23 d. 17.30 val. Kviečiame prisijungti visus tėvelius.
REKOMENDUOJAME PAŽIŪRĖTI MOKOMĄJĮ FILMUKĄ APIE SKIRTINGAS KARTAS SU VISA ŠEIMA
https://www.youtube.com/watch?v=qzMFgy9LlJQ#t=103


Skaidrės


UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS PLANAS

Partnerystės modelis


Gimnazijos išorės vertinimas
 
2011 m. lapkričio 21 – 25 dienomis Antano Smetonos gimnazijoje vyko mokyklos veiklos kokybės išorės auditas. Išorės vertintojų komanda stebėjo 65 pamokas bei užsiėmimus, kitą veiklą, gilinosi į mokinių veiklą pamokose, stebėjo juos natūralioje aplinkoje: pamokose, koridoriuose – per pertraukas, po pamokų kalbėjosi su mokyklos savivaldos atstovais, įvairių klasių mokiniais,
Metodine taryba, veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariais, administracija, mokinių tėvais,
mokytojų darbo grupėmis, techniniu personalu. Analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir
pažangos fiksavimo dokumentus, mokinių kontrolinių darbų sąsiuvinius.

Į gimnaziją atsiųstoje išorės vertinimo ataskaitoje nurodomi šie mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

1. Gimnazijos bendruomenės nariai didžiuojasi mokykla, kryptingai kuria jos įvaizdį;
2. Svetinga gimnazijos aplinka;
3. Klasių mikroklimatas pamokose palankus mokymui (-si);
4. Neformalusis švietimas tenkina daugelio mokinių saviraiškos poreikius;
5. Mokytojo ir mokinio bendravimas pamokoje kuria pasitikėjimu grįstą mokymą;
6. Dauguma mokinių atsakingi už savo mokymąsi;
7. Aukšti mokinių akademiniai pasiekimai;
8. Kryptinga psichologinė pagalba;
9. Gerai organizuojama pagalba planuojant mokinių karjerą.

ir tobulintini veiklos aspektai:
1. Ugdomosios veiklos formų (strategijų, būdų, metodų) tinkamumas mokymosi motyvacijai palaikyti .
2. Mokymo veiklos diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių poreikius.
3. Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas ir gautos informacijos panaudojimas pamokose.
4. Strateginio planavimo procedūros, siekiant planų kokybės ir dermės.
5. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo procedūros, gautų išvadų panaudojimas planavimui.

     


 Mieli tėveliai!

 Viską, ką turime tauriausio, gražiausio – savo širdį, meilę, draugystę, pagarbą ir supratimą, skiriame vaikams. Siekiame, kad jie augtų sveiki, kūrybingi, pasitikintys savimi ir trokštantys pažinti pasaulio paslaptis. Stengiamės juos aprūpinti visomis naujausiomis mokymo priemonėmis ir sukurti jiems saugią bei jaukią aplinką.
Vadovaudamiesi įsigaliojusiu LR finansų ministrės 2003 m. sausio 1 d. įsakymu Nr. 305 „Dėl iki 2% pajamų mokesčio sumos pervedimo Lietuvos vienetams“ ir jo teikiama galimybe, kreipiamės į Jus kviesdami savo 2% įnašu paremti Antano Smetonos gimnaziją. Šie du procentai skaičiuojami nuo pajamų mokesčio (15%), kurį darbdavys sumoka mokesčių inspekcijai. Gyventojas papildomų išlaidų neturės. Užtikriname Jus, kad šiais metais, kaip ir praėjusiaisiais, paaukotos lėšos bus panaudotos labai tikslingai – Jūsų vaikų ugdymosi aplinkos gerinimui bei modernizavimui.

Nusprendę per pajamų mokestį suteikti paramą mūsų gimnazijai, turite užpildyti nustatytos FR0512 Versija 2 formos prašymą, kurio formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba interneto adresais:

FR 0512  Versija 2 Acrobat PDF formatu
Pildymo instrukcijos MS Word DOC formatu

Taip pat prašymo formą su pildymo pavyzdžiu galite gauti iš klasės auklėtojo.
       Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190341625
       Paramos gavėjo pavadinimas: UKMERGĖS ANTANO SMETONOS GIMNAZIJA
       Buveinės adresas: J.BASANAVIČIAUS G.7, UKMERGĖ
Atsiskaitomoji sąskaita: 
AB DNB bankas, Banko kodas 40100
LT514010042900090041

Jeigu Jūs neprieštaraujate, kad 2% sumokėto pajamų mokesčio būtų pervesti į gimnazijos sąskaitą:
1. Užpildykite didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis prašymo formą (forma FR 0512).

2.  Užpildytą formą FR 0512  įdėkite į voką, užklijuokite jį. Kitoje voko pusėje pasirašykite ant užklijuotos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo. Taip pat parašykite vardą, pavardę ir namų adresą. Pastaba: į vieną voką dedama tik viena forma (FR 0512).Prašymą pervesti 2 procentus pajamų mokesčio sumos galite pateikti:
1. Elektroniniu būdu (prie Elektroninės Deklaravimo Sistemos (EDS) pasijungus tiesiogiai arba per elektroninės bankininkystės paslaugą);
2. Tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos darbuotojui;
3. Išsiųsti paštu šiuo adresu: 

Deklaracijų tvarkymo skyrius
Neravų g. 8
LT-66402
Druskininkai      

 Gimnazijos bendruomenė iš anksto dėkoja už suteiktą paramą. 

Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. 8-340-60018.


Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Patyčių dėžutė

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas