Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, J.Basanavičiaus 7, 20107 Ukmergė, Tel.: 8-340-60018, Faksas: 8-340-56682, El. paštas: rastine@smetona.ukmerge.lm.lt

 

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0028 „Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas".

 

 Projekto tikslas – padidinti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą.

Bendra projekto vertė -1030164,60 Eur, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo lėšos - 875639,90 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 77262,34 Eur,  Savivaldybės biudžeto lėšos – 77262,36 Eur.

Numatyta projekto trukmė – 24 mėn. 

Projekto pareiškėjas  - Ukmergės rajono savivaldybės administracija. 

Projektas įgyvendinamas su partneriais Ukmergės Antano Smetonos gimnazija, Ukmergės rajono Siesikų gimnazija ir Ukmergės rajono Želvos gimnazija. 

Projekto lėšomis bus atliekami edukacinių patalpų vidaus remonto darbai, įsigyta moderni įranga ir baldai. Bus sukurtos modernios, kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės, kur moksleiviai galės patogiai jaustis. Estetiška ir patraukli aplinka skatins moksleivius aktyviau įsitraukti į ugdymo procesą. 

      Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje projekto metu bus modernizuojama: informacinių technologijų (Nr.31 ir 50) kabinetai, fizikos, geografijos, užsienio kalbų (Nr. 5, 8 10), chemijos, dailės kabinetai, skaitykla, aktų salė, muziejus, pirmo ir trečio aukšto koridoriai ir holo erdvės bei su pirmo aukšto koridoriumi  funkciniu ryšiu besisiejančias sanitarinių mazgų patalpos. Bus įrengta stumdoma pertvara, jungianti muziejų ir holą į vientisą erdvę, kuri bus naudojama ugdymo veiklai bei poilsiui. Visose kitose modernizuojamose patalpose po vieną arba dalį sienos bus dažoma rašomųjų lentų dažais. Aktų salėje viena siena bus apklijuojama veidrodžiais, tokiu būdu sukuriant erdvę choreografijos pamokoms. 

       Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje numatoma: skaityklą aprūpinti moderniais stalais ir kėdėmis, informacinių technologijų kabinetuose, skaitykloje, III aukšto hole bei aktų salėje bus pastatomi sėdmaišiai, fizikos, užsienio kalbų ir dailės kabinetuose bus įsigyjami pufai. Geografijos ir chemijos kabinetai bus aprūpinti moderniais mokykliniais stalais ir kėdėmis. Muziejuje bus pastatytos transformuojamos vitrinos. I ir III aukštų koridoriuose pastatyti suoliukai, individualaus mokymosi/tylos zonos nameliai, erdvės atskiriamos širmomis. Aktų salėje bus pastatomas transformuojamas amfiteatras-laiptai. Visos modernizuojamos edukacinės erdvės bus aprūpintos modernia technologine įranga ir baldais, pirmo aukšto koridoriuje bus pastatyti treniruokliai, modernizuojamuose patalpose įrengtas Wifi ryšys.

 

 

 

Pamokų laikas

Pamoku laikas

Pamokų tvarkaraštis

        

Socialinis tinklas

 

Partneriai

sveikatostinklas.lt

Prisijungimas